Maxillofaciale prothetiek

Onder maxillofaciale prothetiek wordt verstaan:

Het prothetisch vervangen en corrigeren van delen van het lichaam in het hoofd-halsgebied. Waaronder delen van het gebit, de kaak en het aangezicht.

De maxillofaciale prothetiek verzorgt, veelal in een multidisciplinair verband, hulpmiddelen die kunnen worden gebruikt door de kaakchirurgen, kno-artsen en plastisch chirurgen. Wij hebben goede contacten met deze specialisten in de Isala Klinieken te Zwolle en meerdere ziekenhuizen in Nederland.

Onder de expertises van de MFP vallen o.a.

Het aanmeten van gezichtsprotheses uit siliconen ; oor, neus, gelaat, na trauma (ongeluk, brandwonden), oncologie (kanker) of bij congenitale afwijkingen (aangeboren afwijkingen).
Het aanmeten van hulpmiddelen voor de kaakchirurgie (osteotomie wafers, gecompliceerde boorsjablonen), ten behoeve van plastische chirurgie (keloïdspalken) als ook voor de KNO-arts (palatumheffers).
Het aanmeten van gecompliceerde gebitsprotheses op implantaten. Hierbij is o.a. te denken aan voorzieningen, intra-orale (holle) klosprotheses, voor cheilopalatoschisis- en resectie protheses.

  • Het aanmeten van oogprotheses uit kunststof (oogbol en schelpje).
  • Het aanmeten van vingerprotheses uit siliconenmateriaal.
  • Het aanmeten van MRA hulpmiddelen (antisnurk-apparatuur).
  • Het aanmeten van gnatologische splinten (opbeetplaten) bij kaakgewrichtsproblemen of bij extreem knarsen/klemmen en erosie.
  • Het aanmeten keloïdspalken bij hypertrofie van bindweefsel op het oor.

* Na verwijzing van uw specialist en na afgifte van machtiging door uw zorgverzekeraar, kan de behandeling worden gestart *

Stobbe Tandtechniek & Maxillofaciaal

Het team staat voor u klaar!!

Wij kunnen u alle diensten voor tandtechnische-en maxillofaciale werkstukken aanbieden.