Keloïd-litteken / Oorclip

“Keloïd” kan ontstaan na iedere vorm van huidbeschadiging, bijvoorbeeld na een operatiewond, brandwond, vaccinaties, tatoeages, piercings als ook bij acné-littekens.
Waarom de ene persoon keloïd krijgt en de andere niet, is in de literatuur nog niet duidelijk.
Ras en erfelijke factoren spelen mogelijk een belangrijke rol in het ontstaan van keloïd.

Volgens de literatuur hebben personen met een donkere huidskleur een hoger risico op het verkrijgen van keloïd in vergelijking met mensen met een blanke huid.
Keloïd vormt voor veel personen een groot cosmetisch probleem. Daarnaast kan het keloïd jeuken of zelfs zeer pijnlijk zijn.
Keloïd gaat, in tegenstelling tot gewone of verdikte littekens, nooit spontaan in remissie.
Keloïd is echter volkomen goedaardig, er zal geen huidkanker uit ontstaan.
Een operatieve ingreep is noodzakelijk, veelal verricht door een Plastisch Chirurg. Echter veelvuldig keert na, alleen een operatieve verwijdering, het keloïd terug en dan in een vergrootte vorm.
Hierna volgende de meest reguliere behandelmethode’s na operatieve verwijdering:
Gekozen kan worden voor een maandelijkse injectie met een vloeistof bevattende een corticosteroïden. Dit is een pijnlijke behandeling.
Een behandeling met een keloïd oorspalk is een andere, minder pijnlijke methodiek. Deze oorspalk (oorclip) wordt custom-made, vóór de chirurgische ingreep, 3d gescand en geprint en vervaardigd.
De clip wordt voorzien van een passieve veer en dient 24-7 gedurende een aaneengesloten periode van 6 tot 9 maanden gedragen te worden.
Deze custom-made clip wordt in alle gevallen pre-operatief aangemeten.

De bedoeling is dat, zo snel als mogelijk na de operatieve ingreep, de spalk over de gehechte oorschelp door Stobbe T&M wordt geplaatst.

Met de tijd zullen enkele kleine aanpassingen noodzakelijk zijn om een goede pasvorm te garanderen. U ontvangt daarvoor een controleafspraak na plaatsing van de keloïdspalk.

BELANGRIJK: BUIG DE SPALK NOOIT TE VER OPEN!!! DE SCHADE IS VAAK ONHERSTELBAAR.

Sommige baby’s worden geboren met een afwijking van de oorschelp.
Een voorbeeld is; oren die abnormaal zijn gevormd of oren die van het hoofd ‘afstaan’ (flaporen).
Een operatie, zoals u zou bedenken, wordt in de meeste gevallen uitgesteld tot het kind zes jaar oud is.
In de jaren daarvoor is het kraakbeen te zacht om de hechtingen, die bij de operatie noodzakelijk zijn, te kunnen plaatsen.
Voor sommige kinderen kan dit inhouden dat ze veelvuldig worden geplaagd, voordat het probleem wordt gecorrigeerd.
Wij kunnen m.b.v. onze spalkjes het kraakbeen zodanig corrigeren dat chirurgische ingreep in de meeste gevallen kan worden voorkomen. Na verwijzing van uw specialist en na afgifte van een machtiging door uw zorgverzekeraar, zal de spalk worden aangemeten.

  • De afgifte van de machtiging verschilt enorm per verzekeraar! Het kan voorkomen dat uw zorgverzekeraar geen vergoeding wil geven voor de keloïdspalk!

Stobbe Tandtechniek & Maxillofaciaal

Het team staat voor u klaar!!

Wij kunnen u alle diensten voor tandtechnische-en maxillofaciale werkstukken aanbieden.