Vergoedingen & Doorgaans gebruikte materialen en technieken

Het grootste deel van kosten voor een “volledig kunstgebit” wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
Er is geen reden om u voor deze tandartskosten aanvullend te verzekering.

  • Het eigen risico is van toepassing voor het kunstgebit en klikgebit, deze bedraagt 385 euro in 2020
  • Voor een conventionele gebitsprothesen geldt een eigen bijdrage van 25% van de kosten.

Kunstgebit op implantaten:

Wettelijke bijdrage voor een klikgebit:

  • Voor een klikgebit in de onderkaak geldt een eigen bijdrage van 10% van de kosten.
  • Voor een klikgebit in de bovenkaak geldt een eigen bijdrage van  8% van de kosten.
  • Kosten reparaties en rebasingen:

Alle reparaties, aanpassingen en rebasingen aan uw volledige gebitsprothese worden 90% vergoed vanuit de basisverzekering. Bij gedeeltelijke gebitsprotheses kan een eigen bijdrage worden gevraagd door uw zorgverzekeraar.

  • Vergoedingen voor partiële-prothese en frame-prothese:

Alle niet volledige gebitsprotheses vallen buiten een vergoeding vanuit de basisverzekering. Indien u toch een vergoeding wilt ontvangen is het verstandig om een aanvullende tandartsverzekering bij uw zorgverzekeraar af te sluiten.

Alle vergoedingen vanuit de basisverzekering worden pas vergoed nadat u de eerste kosten (eigen risico) zelf betaald heeft.