Maxillofaciale Prothetiek

Onder maxillofaciale prothetiek wordt verstaan:

Het prothetisch vervangen en corrigeren van delen van het lichaam in het hoofd-halsgebied. Waaronder delen van het gebit, de kaak en het aangezicht.

De maxillofaciale prothetiek verzorgt, veelal in een multidisciplinair verband, hulpmiddelen die kunnen worden gebruikt door de kaakchirurgen, kno-artsen en plastisch chirurgen. Wij hebben goede contacten met deze specialisten in de Isala Klinieken te Zwolle en meerdere ziekenhuizen in Nederland.

Onder de expertises van de MFP vallen o.a.

  • Het aanmeten van gezichtsprotheses uit siliconen ; oor, neus, gelaat, na trauma (ongeluk, brandwonden), oncologie (kanker) of bij congenitale afwijkingen (aangeboren afwijkingen).
  • Het aanmeten van hulpmiddelen voor de kaakchirurgie (osteotomie wafers, gecompliceerde boorsjablonen), ten behoeve van plastische chirurgie (keloïdspalken) als ook voor de KNO-arts (palatumheffers).
  • Het aanmeten van gecompliceerde gebitsprotheses op implantaten. Hierbij is o.a. te denken aan voorzieningen, intra-orale (holle) klosprotheses, voor cheilopalatoschisis- en resectie protheses.
  • Het aanmeten van oogprotheses uit kunststof (oogbol en schelpje).
  • Het aanmeten van vingerprotheses uit siliconenmateriaal.
  • Het aanmeten van MRA hulpmiddelen (antisnurk-apparatuur).
  • Het aanmeten van gnatologische splinten (opbeetplaten) bij kaakgewrichtsproblemen of bij extreem knarsen/klemmen en erosie.
  • Het aanmeten keloïdspalken bij hypertrofie van bindweefsel op het oor.

* Na verwijzing van uw specialist en na afgifte van machtiging door uw zorgverzekeraar, kan de behandeling worden gestart *